นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับเหรียญเงิน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาวี สบายใจ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ด.) นายวศิน พานิช นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) และ นายศิรภัทร นาคอ่อน นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา (...

นิสิต คณะสังคมศาสตร์ มศว คว้าถ้วยพระราชทานฯ การประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม...

มศว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ IPv6 Award 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ (IPv6 Award 2018) ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร...

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
ประกาศ เรื่อง เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
ผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
กิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี
โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน
ขอเชิญชมนิทรรศการ "70ปี ศรีสง่ามหานคร"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารหลัก ภายในโรงอาหารริมน้ำ
 
 
23 พฤษภาคม 2562   08:30 - 16:30
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "SCIENCE RESEARCH CONFERENCE"...
23 พฤษภาคม 2562   08:30 - 16:30
กิจกรรมโครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักง...
1 มิถุนายน 2562   08:30 - 16:30
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค...
2 มิถุนายน 2562   08:30 - 16:30
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค...
14 มิถุนายน 2562   08:30 - 16:30
งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Botani...