แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ เข้าร่วมประชุมรับกิตติกรรมประกาศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมประชุมรับกิตติกรรมประกาศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรณีศูนย์การแพทย์ฯ ประกาศนโยบาย 2P Safely Hospital ในงานวันแห่งคว...

มศว จัดกิจกรรม อโศกมนตรี The Clean Road

ส่วนพัฒนากายภาพ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ สำนักงานเขตวัฒนา จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม อโศกมนตรี : The Clean Road เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต บุคลากร มศว และบุคลากรหน่วยงานภาคเ...

มศว จัดงาน วันไหว้ครู เพื่อนิสิตรู้คุณพระคุณครู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยส่วนกิจการนิสิตและองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่จำนวนหลายพันคน ซึ่งมีคณาจารย์ บุคล...

ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้การบริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1
ประกาศรับสมัครบุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบ
ประกาศผลการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
โครงการงานเกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2561
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี
รับสมัครผู้คัดเลือกถ่ายภาพบัณฑิตงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
 
 
21 กันยายน 2561   18:30 - 21:00
โครงการงานเกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2561...
25 กันยายน 2561   10:00 - 13:30
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ...
19 ตุลาคม 2561   08:30
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเ...
20 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Confe...
21 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับควา...