ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 230,000 บาท

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท อภิโชคอนันไบค์ จำกัด บริษัท เพชรเกษมคอมเมอร์เชีย...

ขอแสดงความยินดีกับนายอิง เกรียติสิงห์นคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายอิง เกียรติสิงห์นคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะ ลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jambore...

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 600 ชิ้น

ผศ.นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 600 ชิ้น จากคุณภาณุวัฒก์ กิจเจริญ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ ในนามศูนย์การแพทย์...

MITR ACADEMY ขออาสา ชวนพูด ชวนคุย
มศว คลินิก เปิดทำการชั่วคราว ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเลื่อนการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิด-ปิด ประตูและด่านตรวจภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
แจ้งกำหนดการการประเมินผลการเรียนออนไลน์ของวิชา SWU122 (English for Effective Communication II)
ประกาศ หยุดตลาดนัด มศว ชั่วคราว ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
Fullbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)
 
 
22 เมษายน 2563   13:00 - 16:00
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ...