ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา รุ่น 33 รหัส 52 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ราชภัฏสดุดี ประจำปี 2564 ประเภท รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังค...

ขอแสดงความยินดีกับนายกันตินันท์ ธาระวานิช

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายกันตินันท์ ธาระวานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา ปีการศึกษา 2563 ...

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศิริญาพร กุนสง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศิริญาพร กุนสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ...

ไม่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564
ขออนุญาตปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019
โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า
โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า
ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องวันในวันมาฆบูชา
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 5th session)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 
 
25 กุมภาพันธ์ 2564   08:00
ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องวันในวันม...
3 มีนาคม 2564   08:00 - 12:00
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนิ...
3 มีนาคม 2564   14:00 - 15:00
ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 5th session) ในหัวข้อ การวิเครา...
19 มีนาคม 2564   08:30
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "นักเศ...
19 เมษายน 2564   08:00 - 16:00
...