บาสเกตบอล มศว คว้าแชมป์ Honda TBL U League 2018 โซนกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ทีมบาสเกตบอล มศว ที่สามารถเอาชนะ ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมไป 63-55 คว้าแชมป์ไปครอง ในการแข่งขันบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย HondaTBL U League 2018 รอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทย...

นิสิต มศว รับรางวัล "ศิลปินต้นแบบ"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นาย ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล นิสิตชั้นปี 3 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ได้รับ รางวัลศิลปินต้นแบบ ในงาน KAZZ KIDS FASHION FESTIVAL 2018 โดยThe Master Artist มอบให้ดาราศ...

นิสิตมศว รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวระดับดาว ศรีระวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2561 ในสาขาสื่อสารมวลชนเพื่อ...

นิสิตรหัส 61 ที่รับบัตรประจำตัวนิสิตแล้วแต่ยังไม่ได้บัตรรถไฟฟ้า MRT
วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 256 ปิดให้บริการสำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ขอเชิญชวนนิสิตประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว)
กำหนดการรอบสอง การให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
การทำประกันสุขภาพกลุ่ม และการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับบุคลากร ปี 2561
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สถิติจำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561
 
 
17 พฤศจิกายน 2561   06:00 - 13:00
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561...
20 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Confe...
21 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับควา...