ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มศว มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ นายวัตถา อยู่แพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ นายวัตถา อยู่แพทย์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ของน...

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบีชคอร์ฟบอล (Beach Korfball) ตัวแทนประเทศไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบีชคอร์ฟบอล (Beach Korfball) ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ World Beach Korfball 2019(Asia) และ University Beach Korfball ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2562 โดยผลปราก...

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับมอบเงินบริจาค

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากคุณสำอาง กองวิเศษ ให้กับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะ...

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ UMAP-COIL Honors Program 2019
กิจกรรม EdPEx: หมวด 3 ลูกค้า
11 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์"
ครบรอบ 19 ปี สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 เมย 2562 เปิดให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์
โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 28 มี.ค.62
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
 
 
20 มีนาคม 2562   09:00 - 16:30
เจาะลึกเกณฑ์ EdPEx "หมวด 3 ลุกค้า"...
28 มีนาคม 2562   08:30 - 16:30
โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 28 มี.ค.62...
29 มีนาคม 2562   09:00 - 12:00
ครบรอบ 19 ปี สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
11 เมษายน 2562   10:00 - 13:00
สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิว...
23 พฤษภาคม 2562   08:30 - 16:30
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "SCIENCE RESEARCH CONFERENCE"...