นักเรียน สาธิต มศว ร่วมแข่งขัน 4th A Famosa - Sportexel Malaysia Junior Golf Circuit Grand Finals

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐนรี ชาญชนะโยธิน นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้น Year 8 หลักสูตร International Program ร่วมแข่งขันรายการ 4th AFamosa - Sportexel Malaysia Junior Golf Circuit Grand Fi...

Trash Hero by SWU

นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กว่า 80 คน จากหลากหลายคณะ เช่น คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกับภาคประชาชน อาสาสมัคร Trash Hero Bang...

คณะพยาบาลศาสตร์ มศว ให้การต้อนรับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่มาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อว...

ร้านครุยสุกัญญาเปิดให้บริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 วันที่ 9 - 29 กันยายน 62 ยกเว้นวันที่ 12 กันยายน 62 หยุดบริการ 1 วัน
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด ภาค 1/2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562
คลินิกสุขภาพนิสิต มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการฟรีสำหรับนิสิต
ทุุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง
ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
 
 
25 กันยายน 2562   08:30 - 13:00
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562...
26 ตุลาคม 2562   08:00
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562...