นิสิต คณะกายภาพบำบัด ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Hacking Health Prachinburi Hackathon 2019

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้แก่ นายสันติรุจ ไชยหิรัญการ น.ส.สุดารัตน์ แซ่เตียว น.ส.อรยา ฉั่วเจริญ และ น.ส.สวรรณยา ลิ่มสุวรรณ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ "Hacking Heal...

คณะมนุษยศาสตร์ มศว จัดโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้ม

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ซึ่งโครงการนี้จัดมาเป็นปีที่ 20 แล้ว โดยมีนักศึกษาเวียดนามที่เรียนวิชาเอกไทยศึกษา ...

มศว จัดโครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัทซัมซุง

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี จัดโครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัทซัมซุง ระหว่างวันที...

ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักคอมพิวเตอร์ปิดปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 องครักษ์
ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
ประกาศ เรื่อง เรียกสำรองมาทำสัญญา ตลาดนัด มศว
นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)
ซ่อมแซมห้องปฐมบริบท
 
 
4 สิงหาคม 2562   11:30 - 19:00
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาว...
5 สิงหาคม 2562   06:00 - 20:00
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาว...
6 สิงหาคม 2562   06:00 - 22:45
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาว...
7 สิงหาคม 2562   06:00 - 15:00
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาว...
8 สิงหาคม 2562   05:30 - 22:40
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาว...