พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาล...

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกรชนก วรสวัสดิ์ นายจิรกิตต์ สิริภัทราวรรณ นางสาวนวินดา นคราวงศ์ นิสิตชั้นปีทีี่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุน Global Korea Scholarship เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท...

ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว รับมอบPose-Climate Plus

ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับมอบ Pose-Climate Plus ขนาด 4 ลิตร จำนวน 6 แกลลอน จากบริษัทโพสเฮลท์ แคร์ จำกัด ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 25...

ขอแจ้งกำหนดการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563 (ใหม่)
เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2563
ประกาศจากสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐไซปรัส ณ กรุงนิวเดลี
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิด-ปิด ประตูและด่านตรวจภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ประกาศสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program 2564