ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค มกรเกมส์ ระหว่างวันที...

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤติน ศรีสันติสุข

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤติน ศรีสันติสุข นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายการ Seacon Square Crossw...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปวรัตน์ ชวณิชย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปวรัตน์ ชวณิชย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาเอกGHS โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดั...

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาตะวันตก รุ่นที่ 1/2565
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564
การป้องกันที่สำคัญกับคนทุกวัย วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (Boostrix)
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และนิสิตแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564