ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พรรณพัชร์ เกษประยูร ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พรรณพัชร์ เกษประยูร ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ด้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสายวิชาการดีเด่น เนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนคร ปีที่ 129 ข่าว/ภาพ : คณ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน ศิษย์เก่า สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน ศิษย์เก่าสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...

ประกาศ เปลี่ยน วันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศ เปลี่ยน วันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย จะมีการตรวจคัดกรอง Covid 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) 🔻12 ธันวาคม ...

สร้างภูมิคุ้มกันตับ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1
SWUBAS E-Learning แหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านบริหารธูุรกิจ และกิจการเพื่อสังคม
ประกาศรายชื่อนิสิตขอยื่น Exemption (SWU121-124) Exit-Exam และนำคะแนนเข้าระบบ Supreme ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา