ผศ.ดร.ทายาท ศรียาภัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทายาท ศรียาภัย หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยในต่างประเทศของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์ก...

มศว เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Dublin City University

รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานการประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Cathal Gurrin, Acting head of the School of Computing, Dublin City University ประเทศไอร์แลนด์ พ...

อธิการบดี มศว ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ณ National University of Kaohsiung, Taiwan

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ซึ่งบรรยายในหัวข้อ Social Engagement: A SWU Model toward SDG goal ในงาน University SDGs Forum ณ มหาวิทยาลัย National University of Kaohsiung, Taiwan ทั้งนี้ยั...

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันกษัตริย์
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันกษัตริย์
พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลังปิดระบบ SUPREME 2004
แจ้งปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ขอเชิญประชาชนทั่วไปรับบริการทางด้านทันตกรรมฟรี
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
 
 
21 ตุลาคม 2562   07:30 - 15:00
ขอเชิญรับบริการทางด้านทันตกรรมฟรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็...
22 ตุลาคม 2562   10:00 - 12:00
เชิญชม Piano Concert and Masterclass by Prof.Dr. Diego Caetano จัดโดยส...
26 ตุลาคม 2562   08:00
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562...
30 ตุลาคม 2562   12:30 - 16:25
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันกษัตริย์ : กิจกรรมบรรยาย เร...
12 พฤศจิกายน 2562   09:00
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561...