ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชวัลพัชร์ ทรัพย์สรณ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชวัลพัชร์ ทรัพย์สรณ นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรร่วมผลิต ระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Content Master และได้รับเงินรางวัล 2,...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริยากร ศรีสินธุ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริยากร ศรีสินธุ์ ตัวแทนนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่คว้ารางวัล ชนะเลิศ : เมธาวีศรีนครินทร์ & รางวัลขวัญใจการแต่งกายยอดเยี่ยม จากงานลอยกระทง 2566 : เปิ๊ดสะก๊าด บ้านทุ่ง ศรีนครนทร ถิ่...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัศรา จิตรานนท์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกภาษาจีน ที่ได้รับรางวัล Gold Prize (Grade 3) จากการแข่งขันไวโอลินรายการ London Young Musician จากประเทศอังกฤษ และ 2ND Prize รอบ Thailand Preliminary...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขยายวันส่งผลการสอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 ณ มศว ประสานมิตร
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 ณ มศว องครักษ์ ตลาดวันพุธ และตลาด swu night plaza
[เปิดรับสมัคร] ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่ (ปลุกพลัง สร้างทีม เพื่อการพัฒนาทรัพยากร