ฟุตซอลไทยลีก 2022

ครั้งแรกกับกีฬาอาชีพที่ มศว ขอเชิญชมการแข่งขัน ฟุตซอลไทยลีก 2022 นัดเปิดฤดูกาล ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ฟุตซอล หนึ่งในกีฬาประเภททีมของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเมื่อพิจารณาจากอันดั...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปี 3 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับ 5 รางวัลชมเชย ในการประกวด การวาดภาพดิจิทัลภาพที่ออกแบบโดย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์...

SWU Happy Pride Month

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดงาน SWU Happy Pride Month ขึ้น ณ บริเวณลาน SWUNIPLEX และสนามฟุตบอล มศว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้แก่นิสิต ประชาคม มศว และประชาคมโดยรอบ ให้ตระหนักถึงสิทธิ ควา...

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มฯ
คณะพลศึกษา ขอแจ้งงดให้บริการ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษามาเลเซีย ภายใต้กรอบความร่วมมือ Malaysian Technical Cooperation Programme (MT
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตใหม่)
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64
รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร