ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว มอบเครื่องช่วยหายใจให้ศูนย์การแพทย์ มศว

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมกับครอบครัว ได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง ให้ศูนย์การแพทย์ มศว องครักษ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แพทย์และผู้ป่วยโควิด19 และนำไปรักษาผู้ป่วยโควิดแ...

ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ ร่วมวิจัยโครงการการพัฒนาถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรน

ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้ร่วมวิจัยโครงการการพัฒนาถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรนเพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับกิจกรรมของภาคชุมชนและภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะต...

ขอแสดงความยินดีกับนายใบเพชร นาคปานเสือ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายใบเพชร นาคปานเสือ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ประจำปีการศึกษา 2564...

ขยายเวลาหยุดให้บริการตลาดนัด มศว ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63
ขยายเวลาเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ถึงวันที่ 11พฤษภาคม 2564
ประกาศหยุดให้บริการตลาดนัด ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564
ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเช่าตัด เสื้อครุย ชุดสูท ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565
ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์