SWU Home
International Cooperations
 
ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດຕັ້ງໜ້າຮັກສາ ແລະສົ່ງເສີມຫລັກສູດນາໆຊາດໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນ ແລະຮ່ວມມືຕາມການຕົກລົງທາງດ້ານວິຊາການກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະສະຖາບັນຕ່າງປະເທດ. ກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ຫລັກສູດໂຄງການນາໆຊາດດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
 
ການພັດທະນາຫລັກສູດໂຄງການ
  • ການພັດທະນາພະນັກງານ
  • ການພັດທະນາເຊື່ອມຕໍ່ລະດັບ ແລະບໍ່ແມ່ນລະດັບຂອງຫລັກສູດ
ການແລກປ່ຽນຫລັກສູດໂຄງການ
  • ແລກປ່ຽນພະນັກງານວິຊາການ ແລະນັກສຶກສາຂອງຄະນະວິຊາການຕ່າງໆ
  • ແລກປ່ຽນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະການສຶກສາ
  • ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະອຸປະກອນ ທາງດ້ານວິຊາການ
ຫລັກສູດໂຄງການພິເສດ
  • ຫລັກສູດວິຊາການພິເສດໄລຍະສັ້ນ
  • ການປະກອບສ່ວນໃນການສຳມະນາ ແລະການປະຊຸມທາງດ້ານວິຊາການ
  • ຮ່ວມຈັດກິດຈະກຳຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກໃນການຮ່ວມມືກັບ ມສວ ມີດັ່ງນີ້ຄື:

ປະເທດກຳປູເຈຍ
ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ

ປະເທດການາດາ
Medicine Hat College (MHC)
ວິທະຍາໄລການແພດຮັດ
University of Alberta
ມະຫາວິທະຍາໄລອານເບີຕາ

ປະເທດສະຫະພັນອົດສະຕາລີ
Melbourne Institute of Finance and Management, James Cook University
ສະຖາບັນການເງິນ ແລະການຈັດການການຄຸ້ມຄອງ ເຈມຄຸກ

ມະຫາວິທະຍາໄລ
University of Queensland
ມະຫາວິທະຍາໄລກວິນສະແລນ
University of Tasmania
ມະຫາວິທະຍາໄລຕັດສະມາເນຍ
University of Wollongong
ມະຫາວິທະຍາໄລວູນລອງກອງ
Victoria University of Technology
ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢີວິກຕໍເຣຍ

Republic of Austria
University Vienna

ປະເທດສະຫະພັນເຍຍລະມັນ
Johannes Gutenberg University Mainz
ມະຫາວິທະຍາໄລໂຈແຮນເນດ ຄັດເຕນເບິກ ເມນຊ

ປະເທດສາທາລະນະລັດອີຣານອິດສະລາມ
Shiraz University
ມະຫາວິທະຍາໄລຊີຣັດ
The Art University of Isfahan
ມະຫາວິທະຍາໄລສິລະປະອິດສະຟາຮານ
The University of Isfahan
ມະຫາວິທະຍາໄລອິດສະຟາຮານ

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
Asia University (AU)
ມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີ
Kanazawa University
ມະຫາວິທະຍາໄລ ການາຊາວາ
Nagoya University of Arts
ມະຫາວິທະຍາໄລສິລະປະນາໂກຢາ
Naruto University of Education
ມະຫາວິທະຍາໄລສຶກສາສາດ ນາຣູໂຕ
Sendai University
ມະຫາວິທະຍາໄລເຊັນໄດ
Tokyo Medical and Dental University
ມະຫາວິທະຍາໄລການແພດແລະທັນຕະແພດໂຕກຽວ
Tokyo University of Foreign Studies (TUFS)
ມະຫາວິທະຍາໄລສຶກສາວຽກງານຕ່າງປະເທດໂຕກຽວ
Yamaguchi University
ມະຫາວິທະຍາໄລຢາມາກູຈິ
Meiji University
ມະຫາວິທະຍາໄລເມຈິ

ປະເທດນິວຊີແລນ
Victoria University of Wellington (VUW)
ມະຫາວິທະຍາໄລວິກຕໍເຣຍແວລລິງຕັນ

ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ
Beijing Union University
ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫະພັນປັກກິ່ງ
China Conservatory of Music
ການອະນຸລັກດົນຕີຈີນ
Dali University (DU)
ມະຫາວິທະຍາໄລດາລີ
Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS)
ມະຫາວິທະຍາໄລສຶກສາວຽກງານຕ່າງປະເທດກວາງດົງ
Guangxi University
ມະຫາວິທະຍາໄລກວາງຊີ
Guangxi University for Nationalities
ມະຫາວິທະຍາໄລບັນດາເຜົ່າກວາງຊີ
Guilin University of Technology (GUT)
ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢີກຸຍລິນ
Liaoning University of Traditional Chinese Medicine
ມະຫາວິທະຍາໄລຢາພື້ນເມືອງຈິນລຽວນີງ
Yunnan University of Finance & Economics (YUFE)
ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດການເງິນຢຸນນານ
University Globalization
ມະຫາວິທະຍາໄລກະໂລບອນລາຍເຊຊັນ

Republic of the Philippines
Miriam College

ປະເທດສາທາລະນະລັດອິນໂດເນເຊຍ
Indonesia Institute of the Arts
ສະຖາບັນສິລະປະອິນໂດເນເຊຍ

Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia

ປະເທດສາທາລະນະລັດຝຣັ່ງເສດ
Institut National Polytechnique De Lorraine (INPL) Int'l Joint Supervision of Doctoral Thesis Agreement
ຮ່ວມມືກັນຕາມຂໍ້ຕົກລົງໃນລະດັບນາໆຊາດກັບສະຖາບັນສັບພະວິຊາແຫ່ງຊາດ ເດີລໍແຣນ (INPL)ເພື່ອກວດກາບົດວິທະຍານິພົນລະດັບປະລິນຍາເອກ
La Rochelle Business School
ໂຮງຮຽນບໍລິຫານທຸລະກິດລາໂຣແຊນ

ປະເທດສາທາລະນະລັດແຟງລັງ
University of Jyvaskyla
ມະຫາວິທະຍາໄລຈີວັດສະກີລາ

ສາທາລະນະລັດເກົາຫລີ
Hankuk University of Foreign Studies (HUFS)
ມະຫາວິທະຍາໄລສຶກສາວຽກງານຕ່າງປະເທດແຮງກຸກ
Konkuk University
ມະຫາວິທະຍາໄລກົນກຸກ
Kyung Hee Cyber University (KHCU)
ມະຫາວິທະຍາໄລກີອຸງຮີຊູເບີ
Busan University of Foreign Studies (BUFS)
ມະຫາວິທະຍາໄລສຶກສາວຽກງານຕ່າງປະເທດປູຊານ
The College of Education Seoul National University
ວິທະຍາໄລສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ
The Korean Educational Development Institute (KEDI)
ສະຖາບັນພັດທະນາການສຶກສາເກົາຫລີ

ປະເທດຣູມານີ
Lucian Blaga University of Sibiu (LBUS)
ມະຫາວິທະຍາໄລລູຊຽນບລາກາ ຊີບີອູ

ປະເທດສະຫະພັນລັດເຊຍ
Saint Petersburg State University (SPSU)
ມະຫາວິທະຍາໄລລັດແຊນປີເຕີສເບິກ

ປະເທດສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ
Danang University of Physical Education and Sports (DUPES)
ມະຫາວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະກິລາດານັງ
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh
ມະຫາວິທະຍາໄລສັງຄົມວິທະຍາ ແລະມະນຸດສາດແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ - ນະຄອນໂຮຈີມິນ

ໄຕ້ຫວັນ
Tzu Chi University (College of Humanities and Social Science)
ມະຫາວິທະຍາໄລສຶຈິ (ວິທະຍາໄລມະນຸດສາດແລະວິທະຍາສາດສັງຄົມ)
Meiho University
ມະຫາວິທະຍໄລເມໂຮ
MingDao University
ມະຫາວິທະຍາໄລມິງດາວ
National Kaohsiung First University of Science and Technology
ມະຫາວິທະຍາໄລທີນຶ່ງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດກາວຊີອັງ
Kun Shan University
ມະຫາວິທະຍາໄຍກັນຊານ
National University of Tainan
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄຕໜານ
Providence University
ມະຫາວິທະຍາໄລປະໂຣວາຍເດນ
National Taichung University of Education
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດດ້ານສຶກສາສາດໄຕຈຸງ
Chung Chou Institute of Technology
ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີຈັງຈູ
National Taiwan University of Science and Technology (Graduate Institute of Digital Learning and Education)
ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດໄຕ້ຫວັນ (ສະຖາບັນບັນດິດການຮຽນດີຊີຕອນ ແລະການສຶກສາ)

ປະເທດຣາຊອານາຈັກອັງກິດ ແລະອຽກລັງເໜືອ
Sheffield Hallam University (SHU)
ມະຫາວິທະຍາໄລເຊັບຟຽວຮານລຳ
The University of Nottingham
ມະຫາວິທະຍາໄລນ໊ອດຕິງແຮມ

ປະເທດສະຫະຣັດອາເມຣິກາ
Illinois State University
ມະຫາວິທະຍາໄລລັດອີລີນອຍ
Murray State University
ມະຫາວິທະຍາໄລລັດເມີເຣ
Oregon Health and Science University (OSHU)
ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ & ສຸຂະພາບອໍຣິກອນ
State University of New York(SUNY)
ມະຫາວິທະຍາໄລລັດນິວຢອກ
United States Sports Academy (USSA)
ສະຖາບັນການສຶກສາກິລາສະຫະຣັດອາເມຣິກາ
University of Northern Iowa
ມະຫາວິທະຍາໄລພາກເໜືອໄອໂອວາ
University of South Florida
ມະຫາວິທະຍາໄລພາກໃຕ້ຟະລໍຣິດາ

International Cooperations
Back