SWU Home
Maps
 
 
ລະບົບການຂົນສົ່ງໃນກຸງເທບ ທີ່ຈອດໃກ້ກັບວິທະຍາເຂດມະຫາວິທະຍາໄລປຣະສານມິດ
 1. ລົດເມສາຍຖະໜົນສຸຂຸມວິດ.
  ລົດເມທຳມະດາເບີ: 1, 2, 8, 13, 25, 40, ແລະ 48
  ລົດເມປັບອາກາດເບີ: 511, 13
  ລົດເມພິເສດປັບອາກາດເບີ: 6
 2. ລົດເມສາຍຖະໜົນເພັດບູຣີ.
  ລົດເມທຳມະດາເບີ: 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, ແລະ 206
  ລົດເມປັບອາກາດເບີ: 11, 12, 23, 60, 72, 93, ແລະ 206
  ລົດເມພິເສດປັບອາກາດເບີ: 3, 10, 35
 3. ລົດເມສາຍອະໂສກ
  ລົດເມທຳມະດາເບີ: 38, 98, ແລະ 136
  ລົດເມປັບອາກາດເບີ: 136, ແລະ 185
 4. ເຮືອທີ່ຄອງແສນແສບອຳນວຍຄວາມສະດວດຕັ້ງແຕ່ເວລາ: 5:30’ ເຖີງ 19:30’
 5. ລົດໄຟຟ້າ (BTS) ເປັນພາຫະນະຂົນສົ່ງທີ່ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ,ໄວ,ລາຄາຖືກຕາມສອງເສັ້ນທາງແລະແລ່ນໄປທົ່ວຕົວ ເມືອງກຸງເທບ: ສຸຂຸມວິດ, ສີລົມ ແລະພະຫົນໂຍທິນ. ສະຖານີທີ່ໃກ້ກັບສະຖານມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນສະຖານີອະໂສກຂຶ່ງຕັ້ງຢູ່ແຈຖະ ໜົນສຸຂຸມວິດ ແລະ ອະໂສກ.
 6. ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ (MRT) ເພັດສະບຸຣີ ແລະສຸຂຸມວິດ ແມ່ນສະຖານີທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບສະຖານມະຫາວິທະຍາໄລ.ຈາກສະຖານີລົດໄຟ ໃຕ້ດິນ (MRT) ເພັດສະບຸຣີ, ພຽງແຕ່ຜ່ານອອກຈາກທາງອອກປະຕູ 2 ບ່ອນເສົາກາງອາໂສກ (Asoke Pier) ແລະກໍຍ່າງຕາມທາງ ຖະໜົນອາໂສກພຽງ ແຕ່ 10 ນາທີ . ຖ້າຈາກສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ (MRT) ສຸຂຸມວິດ ທາງອອກປະຕູ2,ທ່ານສາມາດຍ່າງໄດ້ຄືກັນ ປະມານ 15 ນາທີ ຫລືຂີ່ແທກຊີ (Taxi) ຜ່ານໄປທາງສຸດຖະໜົນສຸຂຸມວິດ 23 ກໍຈະເຖີງສະຖານີມະຫາວິທະຍາໄລ.
 
ການຂົນສົ່ງໄປເຖີງ ມສວ ອົງຄະຣັກ, ແຂວງ/ຈັງວຫວັດນະຄອນນາຍົກ
 1. Van @ Victory Monument (ລົດຕູ້ @ ອານຸສາວະລີໄຊ)
  ສາຍ 1: ອານຸສາວະລີໄຊ - ຟິວເຈີປາກຣັງສິດ
  ສາຍ 2: ອານຸສາວະລີໄຊ - ຟິວເຈີປາກຣັງສິ - ບາງນາ
 2. Van @ Future Park Rangsit (ລົດຕູ້ @ ອານຸສາວະລີໄຊ)
  ສາຍ 1: ໄປໜ້າ Shell Auto Car Service ໃກ້ກັບ Central Department Store ລ້ຽວຄືນເຖີງ
  ຟິວເຈີປາກຣັງສິດ, ໄປເຖີງຂົວ/ສະພານ 1 (ປະຕູໃຫຍ່ທາງເຂົ້າ)
  ສານ 2: ຟິວເຈີປາກຣັງສິດ - ມສວ ອົງຄະຣັກ
 3. Bus(ລົດເມ)
  ສາຍ 1: ບາງກອກ - ຟິວເຈີປາກຣັງສິດ
  ປົກກະຕິລົດເມນ້ຳເບີ: 29, 34, 39, 59 ແລະ 95
  ລົດເມຕິດເຄື່ອງປັບອາກາດນ້ຳເບີ: 503, 10, 13, 20, 21, 24, ແລະ 39
  ລົດເມ Euro II ນ້ຳເບີ : 510, 22, 522, 34, 59, ແລະ 95
  ສາຍ 2: ລົດເມພາຍໃນຕິດເຄື່ອງປັບອາກາດນ້ຳເບີ: 381
  (ໃຫ້ເບິ່ງເຄື່ອງໝາຍຕິດຢູ່ໜ້າລົດຊຶ່ງບອກເປັນພາສາໄທວ່າ: “ໄປເຖີງ ມສວ ອົງຄະຣັກ”)
  (ລ້ຽວຄືນເຖີງ ຟິວເຈີປາກຣັງສິດ, ໄປເຖີງໜ້າສູນການແພດສີຣິນທອນ)
Back