นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รับรอง Mr.Barun Mitra และคณะ

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าฝึกงาน ณ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาฝึกง...

เปิดหอพัก 2561 จัดกิจกรรม สร้างการเรียนรู้

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการ เปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริหารกิจการหอพัก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆมากมาย ตั้งแต่ช่วงเช้าคือการตักบาตรอาหารแห้งและพิธีทางศ...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนเยาวชนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลไทย ชิงแชมป์เอเชีย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ผู้แทนเยาวชนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลไทย ชิงแชมป์เอเชีย ในรายการ The3 Asia U19 & U16 Korfball Championships ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2561 ณ ประเทศไต้ห...

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 23 ปี
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 6 (25 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 5 (24 กุมภาพันธ์ 2561) ขอให้นิสิตอ่านประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
งานพระราชทานเพลิงศพ ฯ แด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17"
ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ตารางเดินรถบัส รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
 
 
23 กุมภาพันธ์ 2561   09:00 - 13:00
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 23 ปี...