ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ(gold Medal with Congratulations of Jul

มหกรรม เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว โชว์งานนิสิตรุ่นพี่ อินเทรนด์เรียนรู้แบบ ไทยแลนด์ 4.0

Open House หรือการเปิดบ้านของสถาบันการเรียนการสอนต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันและกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เพื่อเลือกหาสถานที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย แต

2 บุคลากร มศว ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ

จากการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในการครองตน ครองคน ครองงานและมีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ซ

ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี ๒๕๖๐"
ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2559 วิชา SWU122 และ SWU124
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมและยกเลิกวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญร่วมงาน พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
26 เมษายน 2560   08:00 - 12:00
ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีควา...
27 เมษายน 2560   08:30 - 15:00
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนิสิ...
28 เมษายน 2560   07:00 - 16:00
งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐...
29 เมษายน 2560   07:00 - 08:30
พิธีฉลองและลอยอังคารอัฐิผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ...
9 พฤษภาคม 2560   13:00 - 15:00
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 วิชา SWU122...