คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม สำหรับนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะขึ้นปฏิบัติงานในคลินิกในปีการศึกษา 2560 โดยมีนิสิตที่ได้รับมอบเสื้อกาวน์จำนวนทั้งสิ้น 59 ราย วัตุประสงค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจรจาความร่วมมือจัดทำหลักสูตรร่วมกับ Nottingham University

ดร.ดนัย ธนามี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจรจาความร่วมมือจัดทำหลักสูตรร่วม (Dual Degree Program) Bachelor Degree in Economic (Nottingham Un

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนุกวิทย์คิดแบบในหลวง

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "สนุกวิทย์คิดแบบใน

คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญศิษย์เก่า (บัณฑิตปีการศึกษา 2559) เข้าร่วมโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า
18 ธันวาคม 2560 "ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561" มศว องครักษ์
แจ้งความจำนงจองฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2559
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ งานแฟนซีปีใหม่ SWU Night Party ๒๐๑๘
ประกาศสอบปลายภาค 1/2560 วิชา SWU132
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560
 
 
18 ธันวาคม 2560   06:30 - 21:30
โครงการ ...
19 ธันวาคม 2560   06:30 - 21:30
งานแฟนซีปีใหม่ SWU Night Party 2018...
23 ธันวาคม 2560   08:00 - 16:00
รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที...
24 ธันวาคม 2560   08:00
รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที...
25 ธันวาคม 2560   05:00
รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ซ้อมให...