วันเด็ก มศว สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน คงไม่มีเด็กหรือผู้ใหญ่คนใดในวันนี้ ที่จะร้องเพลงดังกล่าวนั้นไม่ได้ เพราะเมื่อวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุก

มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองแสง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองแสง ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

มศว ตื่นตัว ตั้ง ชมรมเมาไม่ขับ แห่งแรกของสถานศึกษาในไทย

ข่าวอุบัติเหตุต้อนรับปีใหม่ 2560 ทั้งอุบัติเหตุใหญ่ อุบัติเหตุเล็ก แต่ละครั้งสร้างความสะพรึงกลัวและความโศกสลดมาสู่ญาติพี่น้อง เพื่อนพ้องจนยากจะทำใจ ทั้งที่เกิดจากความประมาทความเผลอไผลหลับในของคนขับ รว

รับสมัครนิสิตจิตอาสาและบันทึกกิจกรรม
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.59 ออนไลน์
เปิดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ รอบ 1 เดือนมกราคม 2560
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559