มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เมื่อวันที่ 15 กันย

68 ปี ศึกษาศาสตร์ มศว ยกแบบอย่าง คุณครูสาโรช บัวศรี ผู้มีคุณูปการของการศึกษาสมัยใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าของสาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการต่อชาว

จักรยานอัจฉริยะ OBIKE Bicycle Sharing มศว องครักษ์

การพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปัจจุบัน มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิตและบุคลากรชาว มศว องครักษ์ มาเป็นอันดับต้น เช่นเดียวกับการที่มหาวิทยาล

สถิติจำนวนนิสิตจำแนกตามระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รับสมัครผ้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบ TOEIC จัดสอบTOEIC ราคา 750 บาท
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต
ขอเชิญชวนชาว มศว ร่วมตอบแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ด้วยเครื่องมือ Happinometer Online
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐
 
 
21 กันยายน 2560   08:00 - 12:00
พิธีไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2560...
22 กันยายน 2560   08:30 - 12:00
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560...
26 กันยายน 2560   18:00 - 21:00
คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตเกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๖๐...
28 กันยายน 2560   08:00 - 16:00
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูฯ ประจำปีงบประมาณ ...
29 กันยายน 2560   10:30 - 13:30
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐...