มศว ร่วมติวผู้ประกอบการ ใช้ดิจิทัลอัพโอทอปสู่อาเซียน

งานแถลงข่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP) ประจำปี 2559 ของสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ ลาน EDEN ชั้น 1

คณะมนุษยศาสตร์ มศว สอนภาษาไทยเบื้องต้น ชาวอินเดียและกลุ่มชาติพันธุ์ไทคำตี่ และกลุ่มชาติพันธุ์เนปาล

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และ Indian Association for Asian and Pacific Studies (IAAPS) จัดโครงการ Understanding Thai

100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คุณูปการเกินร้อยแก่ชาว มศว

วันที่ 16 กันยายนปีนี้ เป็นวันครบรอบ 100 ปีชาตกาลของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง อดีตอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาท่านแรก ที่ได้พัฒนายกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนคร

ตารางสอบวิชา SWU145 กลางภาค 1/2559
21 ตุลาคม 2559 เปิดให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน)
เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ภายในศูนย์อาหารงานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ โรงอาหารโภชนาคารสีเขียว ชั้น 2 มศว ประสานมิตร
Edit Announcementประกาศ รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี
 
 
21 ตุลาคม 2559   07:30
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันต...
2 ธันวาคม 2559   08:00 - 16:00
พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1...
3 ธันวาคม 2559   08:00 - 16:00
พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2...
4 ธันวาคม 2559   08:00 - 16:00
พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ซ้อมใหญ่)...
6 ธันวาคม 2559   08:00 - 18:00
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558...