ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา จิรชัยกิตติ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา จิรชัยกิตติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ที่ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2016 WMI (World Mathematics

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาวี ดำรงโภคิน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาวี ดำรงโภคิน นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เอกการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ Sustainable Designer's

ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับรางวัล สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรการศึกษา

การแข่งขันสวดคัมภีร์อังกุระอาน
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ทำการชั่วคราว
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walking Day เดินขึ้นบันไดโดยไม่ใช้ลิฟท์
วันที่ 1 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปิดทำการ
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2559
แจ้งข่าวให้นิสิตพิการทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 
 
28 กรกฎาคม 2559   08:30 - 16:30
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9...
28 กรกฎาคม 2559   08:30 - 15:00
ประชุมวิชาการระดับชาติ ...
29 กรกฎาคม 2559   08:30 - 16:30
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9...
29 กรกฎาคม 2559   08:30 - 15:00
ประชุมวิชาการระดับชาติ ...
8 สิงหาคม 2559   11:30 - 19:00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศฯ 59 ...