ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ชนะเลิศ อันดับหนึ่ง การประกวดแผนธุรกิจ KU Economic and Business Plan Competition ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Social Innovation for Sustainability (น

คณะมนุษยศาสตร์ มอบทุนฯ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบ "ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา" ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 50 คน โดย อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประไพพรรณ เอมชู

ชุดตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา สุดยอดงานวิจัย มศว คว้ารางวัล ดีมาก

งานวันนักประดิษฐ์ 2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สร้างความภูมิใจน่ายินดีมาสู่ ชาว มศว ได้

ปิดกั้นเส้นทางสัญจรหน้าอาคารคณะศึกษาศาตร์
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า คณะวิทยาศาสตร์) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2559
 
 
19 กุมภาพันธ์ 2559   07:00 - 09:50
โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล...
3 มีนาคม 2559   08:00 - 12:00
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางสรีรวิทยาและ...
13 พฤษภาคม 2559   ทั้งวัน
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา...