มศว ร่วมเจรจาการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Profressor Jiesheng Liu, Vice president, Jinan Unicersity สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะรวม 4 ท่าน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและเจรจาเรื่องการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร. อรพรรณ วีระวงศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น

Mr.Yasushi Mannami, Vice Presdentและ Mr.Hidetoshi Horibe, Business Development Executive จากบริษัท Globe-Trotter T&E Inc. ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการโครงการ Internship ระหว่างนิส

หอนิทรรศการ g23 มศว รวมจิตรกรสีน้ำเตรียมเปิดนิทรรศการ มหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย

หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมเปิดนิทรรศการจากโครงการจัดนิทรรศการ "มหกรรมผลงานสีน้ำแห่งประเทศไทย " (Thailand Watercolors Exhibition) เป็นการรวบรวมผลงานสีน้ำของจิตรกรไทยกว่า 40 ท่าน ทั้ง

การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอเชิญหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา และทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปี 2558
กำหนดการตัดกระแสไฟฟ้าและปิดให้บริการ ของสำนักหอสมุดกลาง
จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว
20 กรกฎาคม 2558 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557
ประกาศ งดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ส่งข้อมูลพลังงาน
 
 
6 กรกฎาคม 2558   07:30 - 16:00
โครงการเปิดบ้านสีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีกา...