มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Dr. Heiko Gewald

Dr. Heiko Gewald, Director, Institute of Information Management, Neu-Ulm University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี เดินทางมาเข้าพบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้อนรับ อาจารย์และคณะนักศึกษาไต้หวัน

ด้วย Professor Pai, Hsiu-Ling, Center for Teacher Education and Career Development, University of Taipei ไต้หวัน พร้อมคณะนักศึกษา รวม 32 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบ รอ

รับน้องใหม่ มศว เน้น จิตอาสา-บัณฑิตไทยไม่โกง อธิการบดีแนะสูตรสำเร็จ สุ จิ ปุ ลิ

การรับน้องใหม่หรือการปฐมนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรับน้องให้สอดรับกับมาตรการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแ

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559
วันที่ 5-9 กันยายน 2559 สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
วันไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559
คณะพลศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
16 กันยายน 2559 ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน ตุลาคม 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
 
 
5 กันยายน 2559   08:30 - 16:30
สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...
6 กันยายน 2559   08:30 - 16:30
สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...
7 กันยายน 2559   08:30 - 16:30
สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...
8 กันยายน 2559   08:00 - 13:00
ไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559...
8 กันยายน 2559   08:30 - 16:30
สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...